Tag Archives: Sản phẩm Vàng

DONG THANH는 베트남 황금 제품 인증 - GOLDEN SERVICES BRANDS 2019

Vào ngày 06 tháng 01 năm 2019, công ty TNHH Đông Thành Hưng Yên đã được vinh danh Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam – Sản phẩm vàng dịch vụ vàng Việt Nam năm 2019. Đây là chứng nhận uy tín do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học…

ko_KRKorean
Powered by TranslatePress »