SẢN PHẨM DÂY CÁP ĐỒNG TRỤC LIỀN NGUỒN 

            

Công dụng:

  • Cáp đồng trục thường dùng làm truyền hình cho tín hiệu vô tuyến, kết nối
    Ăngten với đầu thu DVB T2, Truyền dẫn tín hiệu truyền hình cáp, dùng làm cáp dẫn tín
    hiệu camera…

Cáp đồng trục liền nguồn Taesung bao gồm các dòng sản phẩm:

Cáp đồng trục RG59 CSS 0.8

Cáp đồng trục RG59 CSS 0.9

Cáp đồng trục RG59 CU 0.8

Cáp đồng trục RG59 CU 1.0

Sản phẩm Cáp đồng trục Taesung Được đóng gói cuộn 100/200m hoặc lô nhựa 305m

CÁC SẢN PHẨM cáp đồng trục LIỀN NGUỒN: