NGUYÊN VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO

Kết hợp với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của Hàn Quốc, Đông Thành sử dụng những nguyên vật liệu đầu vào được lựa chọn khắt khe từ các đối tác cung ứng có uy tín hàng đầu, với hàm lượng đồng tinh khiết 99,99%, nhựa PVC nguyên sinh, XLPE không độc hại.