SẢN PHẨM DÂY CÁP MẠNG

        

Ứng dụng:

  • Cáp mạng được sử dụng để dẫn truyền dữ liệu trong hệ thống mạng Ethernet,
    kết nối các thiết bị trong hệ thống Bootrom, truyền dẫn dữ liệu camera…

Cáp mạng Taesung bao gồm các dòng sản phẩm:

  • Cáp mạng CAT5E
  • Cáp mạng CAT6

Sản phẩm Cáp mạng Taesung Được đóng gói thùng carton 305m.

CÁC SẢN PHẨM cáp MẠNG: