NĂNG LỰC SẢN XUẤT

150 triệu m/năm cáp đồng trục, cáp camera

100 triệu m/năm cáp mạng, cáp điện thoại

50 triệu m/năm dây và cáp điện

Sản xuất dây cáp truyền dẫn tín hiệu, dây và cáp điện hạ thế…

Kinh doanh dự án

Phân phối

Xuất, nhập khẩu