DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

Hệ thống máy móc và công nghệ sản xuất hiện đại được nhập và chuyển giao toàn bộ từ Hàn Quốc giúp làm ra các sản phẩm chất lượng, kỹ thuật ở mức tốt nhất trên thị trường, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất trong nước và quốc tế.